INSTALLASJON

Bestill installasjon av din varmepumpe i dag!

Kontakt oss på tlf. 99 22 36 38

Standard installasjon inkluderer følgende:

• Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg. (Maks høyde over gulv 2,3 meter)
• Hulltaking gjennom reisverk vegg
• Montering av varmepumpens utedel på betongmur / trevegg.
• Montering skal utføres i arbeidshøyde på steder med enkel adkomst og forsvarlige arbeidsvilkår for montør iht HMS regler.
• Inntil 4 meter rørstrekk mellom inne og utedel med tilhørende deler (Inkl. PVC)
Tillegg utover standard installasjon avtales direkte med installatør. (Elektrikerarbeid er IKKE inkludert i standard installasjon)


VÅRE PRISER PÅ VARMEPUMPER ER ALLTID INKL. STANDARD INSTALLASJON (Verdi Kr. 5500,-)

Tillegg utover standard: (Avtales direkte med installatør)

- Kjøretillegg pr. km utenfor fylkesgrense.
- Rørstrekk utover 4 meter. (Kr. 500,- per m)
- Strømtilkobling utover 3 meter.
- Demontering av gammel varmepumpe (Kr. 990,-)
- Bortkjøring av defekt varmepumpe. 
- Mur / tømmerboring.
- Vegg som krever kjerneboring. 
- Montering av innedel på innervegg / innvendig rørføring.
- Spesialbrakett for lav murvegg.
- Markstativ/ bakkestativ.
- Bruk av stige tillegg over 2,3 meter (innedel)
- Utedel montert høyere enn 1,2 meter over bakkenivå.
- Ekstra kjølemedium. (Gass)
- Ekstrautstyr som tak, hus etc.

NB: Utedel og innedel skal monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.

Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. 

Jordfeilbryter kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte maskiner krever 16A. Spør oss om din maskin!
Ta kontakt på tlf. 99 22 36 38