INSTALLASJON


Bestill installasjon av din varmepumpe i dag!

Ring 99 22 36 38

STANDARD INSTALLASJON Inkluderer følgende:

- Mur / vegg brakett for ute og innedel. 
- Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
- Montering av varmepumpens utedel på betongmur eller husveggen.
- Hullboring for rør gjennom trevegg eller annen lettvegg som leca etc.
- Trolleflex veggjennomføring.
- Rørføring fra innedel til utedel.
- El. kommunikasjon forbindelse mellom innedel og utedel.
- Strømtilkobling fra utedel. (3 meter strømkabel)
- Inntil 5 meter rørstrekk mellom inne og utedel.
- Trykktesting av anlegg.
- Demonstrasjon av fjernkontroll og maskin for kunde.
- Dreneringsmateriell. (Til kjølefunksjon) 
- Igangsetting av anlegg.
- Avklaring av eventuelle kostnader som ikke dekkes av standard montering før installasjon starter.

Tillegg utover standard:

- Kjøretillegg pr. km utenfor fylkesgrense.
- Rørstrekk utover 5 meter.
- Strømtilkobling utover 3 meter.
- Demontering av gammel varmepumpe
- Bortkjøring av defekt varmepumpe. 
- Mur / Tømmerboring.
- Vegg som krever Kjerneboring. 
- Montering av innedel på innervegg / innvendig rørføring.
- Spesialbrakett for lav murvegg.
- Markstativ.
- Stige tillegg over 2,5 meter.
- Utedel montert høyere enn 1,2 meter over bakke nivå.
- Ekstra kjølemedium. (Gass)

NB: Utedel og innedel skal monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.

Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. 

Jordfeilbryter kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte maskiner krever 16A. Spør oss om din maskin!

Betingelser ved installasjon av varmepumpe/ aircondition


Generelle betingelser:

- Installasjon skal utføres i tråd med produktets bruksanvisning, ellers vil garanti bortfalle.
- Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en autorisert installatør og service intervaller er fulgt etter Varmepumper Innlandet AS anbefaling*
- Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter må gis montør skriftlig før montering starter om vi skal ta ansvar for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, partikler/borestøv som missfarger, kledning, dårlig feste i mur/treverk, konflikt med rør opplegg og elektriske installasjoner i eller på vegg etc.
- Montering av utedel krever min 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken (annen høyde be om pris)

NB: ALLE PRISER GITT OVER TELEFON ER INKL. STANDARD MONTERING!
Dersom du ønsker å vite eksakt hva installeringen vil koste til ditt prosjekt må du sende oss et oversiktsbilde av der varmepumpens innedel og utedel skal plasseres! 

Send dette til: post@vain.no, Eller benytt tlf.: +47 99 22 36 38