Standard installasjon

Fra kun kroner 5.495,-

Bestill installasjon av din varmepumpe i dag!

Ring 99 22 36 38

NB: ALLE PRISER GITT OVER TELEFON ER INKL. STANDARD MONTERING!
Dersom du ønsker å vite eksakt hva installeringen vil koste til ditt prosjekt må du sende oss et oversiktsbilde av der varmepumpens innedel og utedel skal plasseres! 

Send dette til: post@vain.no, Eller benytt tlf.: +47 99 22 36 38 

INSTALLASJON/ STANDARD MONTERING Inkluderer følgende:


- Mur / vegg brakett for ute og innedel. 
- Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
- Montering av varmepumpens utedel på betongmur eller husveggen.
- Hullboring trevegg eller leca.
- Trolleflex.
- Rørføring fra innedel til utedel.
- El. kommunikasjon forbindelse mellom innedel og utedel.
- Strømtilkobling fra utedel. (3 meter strømkabel)
- Inntil 5 meter rørstrekk mellom inne og utedel.
- Trykktesting av anlegg.
- Demonstrasjon av fjernkontroll og maskin for kunde.
- Drenerings materiell. (Til kjølefunksjon) 
- Igangsetting anlegg.
- Avklaring av eventuelle kostnader som ikke dekkes av standard montering før installasjon starter.

Tillegg utover standard. Dette er ikke inkludert:


- Kjøretillegg pr. km, utenfor fylkesgrense en vei.
- Rørstrekk utover 5 meter.
- Strømtilkobling utover 3 meter.
- Demontering / bortkjøring defekt varmepumpe.
- Mur / Tømmer boring.
- Vegg som krever Kjerneboring.
- Montering av innedel på innervegg / innvendig rørføring.
- Spesialbrakett for lav murvegg.
- Markstativ.
- Stige tillegg over 2,5 meter.
- Utedel montert høyere enn 1,2 meter over bakke nivå.
- Ekstra kjølemedium. (Gass)


Hvis det skal installeres lengre rør, annet utstyr eller pga. andre forhold enn det som er angitt i en Standard Installasjon, vil ekstra kostnader iht prisliste tilkomme.

Framføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder.

Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte maskiner krever 16A.

Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for
montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.

Betingelser ved installasjon av varmepumpe/ aircondition


Generelle betingelser:

- Installasjon skal utføres i tråd med produktets bruksanvisning, ellers vil garanti bortfalle.
- Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en autorisert installatør og service intervaller er fulgt etter Varmepumper Innlandet AS anbefaling*
- Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter må gis montør skriftlig før montering starter om vi skal ta ansvar for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, partikler/borestøv som missfarger, kledning, dårlig feste i mur/treverk, konflikt med rør opplegg og elektriske installasjoner i eller på vegg etc.
- Montering av utedel krever min 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken (annen høyde be om pris)