ØVRIGE PRISER 

(Hedmark og Oppland)

Varmepumpeservice

Service på varmepumpe.

1590 NOK

Installasjon av varmepumpe
Standard installasjon inntil 5 meter rørstrekk

5495 NOK

Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming

Inkluderer bortkjøring og kildesortert avfallshåndtering

1290 NOK

Timearbeid
Feilsøk, arbeid utover standard installasjon, øvrige arbeider. 

Faktureres per påbegynte halvtime. Pris per time kr. 840,-

840 NOK

Befaring
Uforpliktende befaring.

0 NOK

Oppmøte
I forbindelse med timearbeid.

495 NOK

Ekstra rørstrekk utover standard
Pris per meter utover standard 5 meter.

495 NOK

Boring i lettmur
Gjelder typer som leca, ytong etc.

1050 NOK

Boring gjennom betongvegg

Krever spesialutstyr

3500 NOK