SERVICE 


Bestill i dag! Ring oss på 99 22 36 38

Man bør man ha service på varmepumpen hvert- annenhvert år for å ha best nytte av varmepumpen.
Vi senket prisene slik at dette er en overkommelig investering.

____

Fordeler med service:

Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje

Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)

Mindre støy fra maskinen

Hindre uønsket lukt fra innedelen

____

Vi utfører følgende på service:

INNE

Demontering av deksel til innedel

Rengjøring av registeret

Rengjøring og kontroll av drenering

Kontroll av viftemotor

Kontroll av spjeld

Ettertrekking av skruer for kabler

Målinger av maskinen i varmedrift

Viftehastigheten og termostat settes til maks og vi måler følgende;

Temperatur på luft som kommer inn i innedelen

Temperatur på luft som går ut av innedelen

ΔT (Temperaturløftet bør være minimum 22 grader.)


UTE

Demontering av deksel til utedel

Vask av register og bunnpanne

Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)

Kontroll av 4-veis ventil

Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør

Vask av karosseri

Ettertrekking av skruer for kabler


Dersom vi oppdager feil som må utbedres, utføres dette utenom service.

Vi tilbyr også ekstrautstyr som: tak, hus, kanaler, stativer etc.


Vi anbefaler å få utført service når det er pluss+ grader ute. (vår,sommer, høst)