Varmepumpeservice


Service på varmepumpe bør utføres av faglig utdannede personer
Service på varmepumpe bør utføres av faglig utdannede personer

PRISER

Varmepumpeservice (Med serviceavtale)

Inkl. mva og kjøring.

1.990,-


Varmepumpeservice (Uten serviceavtale)

Inkl. mva og kjøring.

2.490,-


Toshiba varmepumpe. Bilde før service
Toshiba varmepumpe. Bilde før service
Toshiba varmepumpe. Bilde etter service
Toshiba varmepumpe. Bilde etter service

Jevnlig vedlikehold er viktig! Man bør ha service på luft-til-luftvarmepumpen hvert annet til hvert tredje år. Og husk for all del å rengjøre filtrene på innedelen i mellomtiden.

- Vi ser noen gjengangerfeil, og den vanligste er manglende vedlikehold fra eierne, i form av at de ikke renser luftfiltrene på innedelen. Filtrene er ofte fryktelig støvete og fæle, og typisk er det at folk først bestiller service når varmepumpen begynner å fuske. Støv er gjerne ett av problemene.

- Problemet når man ikke rengjør filtrene er at maskinen må bruke mer kraft for å trekke luft inn, og samtidig også trekker mer støv inn i maskineriet. Du ender opp med å bruke mer strøm, og maskinen vil også kunne slite med å avgi riktig varme.

- Støv påvirker viftetrommelen inne i innedelen. Det er den som skal hive varmluften utover i rommet. Er det støv på luftfiltrene, trekkes det inn i viftetrommelen. Etter hvert som et støvlag bygger seg på den, vil varmluften være der, men trommelen vil ikke få kastet luften utover slik den skal.

- Vi anbefaler jevnlig service på varmepumpen. Støv og skitt er varmepumpens største fiender, og ved en service er blant annet vask og rens av utilgjengelige områder på både inne- og utedelen en viktig del av jobben.

Fujitsu varmepumpe. Bilde før service
Fujitsu varmepumpe. Bilde før service
Fujitsu varmepumpe. Bilde etter service
Fujitsu varmepumpe. Bilde etter service

- Et av de vanligste problemene når vi kontrollerer utedelen, er at det er montert varmepumpehus for tett innpå utedelen.

- Det som skjer da er at pumpen ikke får sugd nok luft inn. Fuktighet blir samtidig transportert dårligere ut av maskinen, dermed kan tette varmepumpehus både gi mindre ytelse, og pumpen vil måtte avrime oftere fordi fuktighet blir liggende i pumpen.

- Utedelen av varmepumpen kan også med årene sige i festet slik at den ikke lenger står i vater, og man risikerer da at vannet renner feil ved avriming: Man kan få frostsprengning på rør og skade kompressoren eller deler av elektronikken.

- Vi har utarbeidet en liste med sjekkpunkter som vi går gjennom på hver service, og du som kunde får en gjenpart av listen med kontrollpunktene.

Tilbakemeldingene fra våre kunder er at de ikke har opplevd like nøye service tidligere fra våre konkurrenter. Dersom det stemmer at det kommer en person og bruker 15 minutter kan vedkommende umulig ha gått særlig nøye til verks.

Vi tilbyr også tak, hus, kanaler, stativer etc.
Vi tilbyr også tak, hus, kanaler, stativer etc.

Kontakt oss på tlf 99 22 36 38 for avtale!