SERVICE

Fra kun kr. 1.590,-

Bestill service i dag! 

Ring oss på 99 22 36 38!

Vi mener at for å sikre at din varmepumper fungerer optimalt i hver sesong, bør man ideelt sett ha en service på varmepumpen hvert- annenhvert år. Derfor har vi senket prisene, slik at dette er en overkommelig investering.

Service på varmepumpen sikrer produktets levetid, men avhenger selvfølgelig at varmepumpen er montert riktig i første omgang.

10-15 års levetid forutsetter at varmepumpens utedel står beskyttet fra vær og vind, samt hele anlegget er korrekt montert av en sertifisert montør.

____

Fordeler med service:

Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje

Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)

Mindre støy fra maskinen

Hindre uønsket lukt fra innedelen

____

FØLGENDE UTFØRER VI PÅ SERVICE:

INNEDEL

Demontering av deksel til innedel

Rengjøring av registeret

Rengjøring og kontroll av drenering

Kontroll av viftemotor

Kontroll av spjeld

Ettertrekking av skruer for kabler

Målinger av maskinen i varmedrift

Viftehastigheten og termostat settes til maks og vi måler følgende

Temperatur på luft som kommer inn i innedelen

Temperatur på luft som går ut av innedelen

ΔT (Temperaturløftet bør være minimum 22 grader.)

UTEDEL

Demontering av deksel til utedel

Vask av register og bunnpanne

Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)

Kontroll av 4-veis ventil

Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør

Vask av karosseri

Ettertrekking av skruer for kabler


Dersom vi oppdager feil som må utbedres, utføres dette utenom service.

Vi tilbyr også ekstrautstyr som: tak, hus, kanaler, stativer etc.

NB: Av erfaring anbefaler vi å få utført service når det er + grader ute. (vår,sommer, høst)