VARMEPUMPESERVICE

Varmepumpens effekt og levetid avhenger av riktig vedlikehold og service.

____

Fordeler med service:

Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje

Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)

Mindre støy fra maskinen

Hindre uønsket lukt fra innedelen

____

Vi utfører følgende på service:

INNE

Demontering av deksel til innedel

Rengjøring av registeret

Rengjøring og kontroll av drenering

Kontroll av viftemotor

Kontroll av spjeld

Ettertrekking av skruer for kabler

Målinger av maskinen i varmedrift

Viftehastigheten og termostat settes til maks og vi måler følgende;

Temperatur på luft som kommer inn i innedelen

Temperatur på luft som går ut av innedelen

ΔT (Temperaturløftet bør være minimum 22 grader.)


UTE

Demontering av deksel til utedel

Vask av register og bunnpanne

Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)

Kontroll av 4-veis ventil

Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør

Vask av karosseri

Ettertrekking av skruer for kabler

Dersom vi oppdager feil som må utbedres, utføres dette utenom service.

Vi tilbyr også ekstrautstyr som: tak, hus, kanaler, stativer etc.


Vi anbefaler å få utført service når det er pluss+ grader ute. (vår,sommer, høst)

Kontakt oss på tlf. 99 22 36 38 for å avtale service!